Gwarancja na urządzenia

Użytkowanie produktów marki Impressio nie narusza gwarancji producentów urządzeń. W przypadku gdy serwis urządzeń wyda ekspertyzę informującą, iż bezpośrednią przyczyną uszkodzenia było zastosowanie produktu marki Impressio, urządzenie jest bezpłatnie naprawiane (przez wskazany, przez Impressio Sp. z o.o. serwis) lub wymieniane na nowe.

Gwarancja jakości

Począwszy od procesu produkcji poprzez zaopatrzenie, aż do pierwszego kontaktu z produktem nasz klient może mieć pewność, że wszystkie produkty Impressio posiadają oczekiwaną przez niego jakość. Wyznaczone cele w postaci najwyższej jakości produktów Impressio osiągamy poprzez:

  • odpowiedni dobór dostawców komponentów wysokiej jakości, spełniających rygorystyczne kryteria jakości,
  • systematyczne badanie poziomu zadowolenia naszych klientów z wytwarzanych i oferowanych przez nas produktów,
  • stałe monitorowanie potrzeb i trendów rynkowych w celu wyselekcjonowania odpowiedniej oferty produktowej dostosowanej do wymagań klientów,
  • ciągłe doskonalenie jakości produktów, poprzez ciągłe szkolenie pracowników związanych z produkcją,
  • stałe kontrolowanie i monitorowanie każdego etapu w procesie powstawania produktu, od momentu początkowego do fizycznego zużycia u klienta.

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie produktu, przy zachowaniu zalecanych warunków użytkowania i przechowywania. Gwarancja traci ważność w momencie wyczerpania środka barwiącego (następuje znaczne pogorszenie druku - szerokie pasy lub blade wydruki) Po instalacji wkładu w urządzeniu nie jest zalecane wyjmowanie go aż do momentu całkowitego wyczerpania, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Jeśli produkt okaże się wadliwy, zostanie on wymieniony na nowy. Uznanie reklamacji uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • reklamowany produkt nie może być uszkodzony mechanicznie, zaschnięty, ani też wyczerpany,
  • wadliwy produkt należy dostarczyć wraz z dokumentem zakupu, w oryginalnym i kompletnym opakowaniu
  • do wniosku reklamacyjnego należy załączyć wydruk strony testowej drukarki (jeżeli jest możliwy jej wydruk) oraz w miarę możliwości pełny opis wady.